Lees meer

Tips en weetjes voor je eerste stek Huurproblemen
Volgende artikel

Welke vragen kan en mag je potentiële huisbaas jou stellen?

Gepubliceerd op 27-07-2016

Tips en weetjes voor je eerste stek Huurproblemen

Stel je even voor: je bent erg geïnteresseerd in een huurappartement, maar de verhuurder stelt je letterlijk 101 persoonlijke vragen. Echt niet fijn om je leven zomaar even op tafel te gooien. Maar wat mag een huisbaas eigenlijk aan je vragen? En wat kan echt niet door de beugel?

Wat kan wel?

Wat allereerst wel mag, is het navragen van je identiteit. Een potentiële huisbaas mag je naam vragen, samen met je huidige adres, geboortedatum en of je wettelijk samenwoont of getrouwd bent. Om dit te checken, is het controleren van je identiteitskaart toegelaten, samen met het kopiëren van de voorzijde ervan.

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je de huur op tijd zal kunnen betalen. Hiervoor kan een toekomstige huisbaas je om een recente loonfiche vragen. Je mag hier wel bepaalde zaken onleesbaar op maken, zoals je werkgever en je beroep. De verhuurder heeft trouwens ook het recht te weten of je loontrekkende of zelfstandige bent. Let wel: bij dit alles mag de huisbaas nooit een kopie maken van de fiche.

Gerelateerde artikels

Wat kan niet?

Wat wel een stap te ver is, is het vragen naar je afkomst. Meer informatie willen inwinnen over je nationaliteit, geboorteplaats en land van herkomst is bijvoorbeeld not done. Net zoals het informeren naar je rijksregisternummer, strafregister of ondernemingsnummer. Polsen naar je gezondheidstoestand is ook verboden, behalve wanneer je bijvoorbeeld een appartement wil huren dat speciaal bedoeld is voor andersvaliden.

Buiten je inkomsten als bijvoorbeeld loontrekkende of zelfstandige, mag een huisbaas ook geen verdere vragen stellen over je eigendommen. Dus niet of je al een huis bezit, maar ook niet hoeveel spaargeld je hebt. En zelfs niet of je al dan niet een wagen hebt, behalve wanneer die informatie nodig is voor bijvoorbeeld de gemeenschappelijke garage.

Tot slot mag een potentiële verhuurder ook nooit bij je werkgever of vorige verhuurder aankloppen om meer uitleg.

Wat als de huisbaas te ver gaat?

De vraag is natuurlijk of je dit alles zo strikt neemt, zolang je er zelf geen aanstoot aan neemt en het appartement echt graag wil, is het aangeraden om je enigszins flexibel op te stellen.

Wat als je toekomstige huisbaas toch een aanstootgevende vraag stelt? Wel, de kans is vrij groot dat er verder niets gebeurt. Het gaat immers om aanbevelingen van de privacycommissie, die niet in een wet gegoten zijn. Wat je kan doen, is een klacht indienen bij deze commissie, of bij het Centrum voor Gelijke Kansen. Dit kan dan leiden tot een eis van schadevergoeding of een vervolging voor een rechtbank. Maar dit gebeurt slechts heel zelden, gelukkig maar.