Lees meer

De eerste keer huren Huurproblemen
Volgende artikel

© iStock

De 12 rechten en plichten die je sowieso hebt als huurder

Gepubliceerd op 27-07-2016

De eerste keer huren Huurproblemen

Als huurder onderteken je een contract waar je je aan moet houden. Er staan zowel rechten als plichten in. Maar de wet is niet altijd eenduidig wat betreft de huursituatie, veel hangt dus af van wat er in je contract staat. Hieronder zijn de meest courante regels op een rijtje gezet:

1. Je betaalt een waarborg die maximaal twee maanden van de huur bedraagt

© iStock

Dit bedrag kan de verhuurder na verloop van overeenkomst inhouden indien je schade berokkend hebt aan de woning. Vergeet daarom zeker niet een fatsoenlijke plaatsbeschrijving op te maken voor je iets huurt. Noteer alle kleine mankementjes en neem er foto’s van.

2. Je betaalt op tijd het afgesproken huurbedrag

© iStock

Je spreekt een vervaldag af met de huisbaas en je zorgt ervoor dat het geld op tijd op zijn/haar rekening staat. Je kan bij je bank kiezen voor een domiciliëring, zo vergeet je de huur zeker niet te betalen.

3. De huurder heeft recht op ‘ongestoord genot’ van de woning

© iStock

Dit betekent dat de huisbaas niet zomaar mag binnenvallen en dat alleen jij recht hebt op de woning. Er wordt één uitzondering gemaakt: bij dringende herstellingswerken moet de huurder dit toelaten.

Gerelateerde artikels

4. De huisbaas levert het appartement in goede staat af aan de huurder …

© iStock

En in veilige staat. Het spreekt voor zich dat je de woonst nakijkt alvorens een overeenkomst te sluiten met de verhuurder. Maar ook de verhuurder is verplicht om de woning vanaf het begin in fatsoenlijke staat te brengen.

5. … en onderhoudt de woonst gedurende de ganse duur van de overeenkomst

© iStock

Gedurende deze periode moet de huisbaas herstellingen uitvoeren als deze nodig zijn. De wet gaat niet in detail over wat er hersteld moet worden, maar maakt wel het onderscheid tussen ‘grote’ en ‘kleine’ herstellingen.

6. Alles wat er onder kleine herstellingen en ‘normaal’ onderhoud valt, moet de huurder zelf voorzien

© iStock

Een kapotte lamp, een lekkende kraan, een toilet dat blijft lopen, een stopcontact dat uit de muur hangt,… Deze zaken moet je zelf herstellen. Er zijn ook dingen die verplicht tijdig moeten nagekeken worden. Een gaskachel is daar het ideale voorbeeld van: volgens de wet is er een tweejaarlijks onderhoud nodig.

7. Maar: de huurder moet niet instaan voor de grote herstellingen

© iStock

Hetzelfde geldt voor schade door slijtage. Moet bijvoorbeeld de ketel vervangen worden, dan is dit voor de verhuurder. In geval van overmacht (bijvoorbeeld stormschade) is ook de eigenaar verantwoordelijk voor herstel.

8. Bij last van ongedierte is er geen concrete wet

© iStock

Het hangt er voornamelijk vanaf waar de oorzaak ligt. Je stelt dan de vraag of de woning wel degelijk in goede staat afgeleverd en onderhouden is, in dat geval kom je bij de verhuurder terecht. Heeft het te maken met de algemene netheid van de huurder, dan zal die er zelf voor moeten opdraaien.

9. Het is verboden om onder te verhuren

© iStock

Tenzij met schriftelijke toestemming van de eigenaar. Hij/zij heeft anders het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen en je loopt ook een risico bij je verzekering. Deze zal zich namelijk terugtrekken in geval van schade.

10. De huurprijs mag jaarlijks verhoogd worden

© iStock

Of je nu een contract hebt van 3, 6 of 9 jaar, de index mag jaarlijks verhoogd worden tenzij er in de overeenkomst iets anders beschreven staat. De verhuurder moet de indexatie wel altijd schriftelijk aan de huurder vermelden.

11. De huurder kan de overeenkomst beëindigen als de woonst niet volstaat aan de nodige kwaliteitsvereisten

© iStock

Indien dit niet het geval is, kan de huurder zich wenden tot de vrederechter en een procedure ‘onbewoonbaarheid’ opstarten bij de dienst huisvesting van de betreffende gemeente.

12. Of de huurder kan de huur opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden

© iStock

Dit betekent dat je vanaf de opzeg verplicht bent om nog 3 maanden te huren. De reden van opzeg hoeft hier zelfs niet vermeld te worden. Verder kan een onderling akkoord tussen huurder en verhuurder ook nog altijd zorgen voor de stopzetting van de huur.

Wie meer gedetailleerde info wil, kan altijd terecht bij de huurwet.