Lees meer

De eerste keer huren Eerste hulp bij samenwonen
Volgende artikel

© iStock

Brusselse jongeren doen steeds meer aan co­housing

Gepubliceerd op 25-07-2016

De eerste keer huren Eerste hulp bij samenwonen

Door de hogere huur­ en vastgoedprijzen, wonen jongeren nu vaker samen dan zo’n 15 jaar geleden. En dat is meteen de hoofdreden waarom de eenpersoonshuishoudens in Brussel verminderen. Dit in tegenstelling tot het Vlaamse en het Waalse gewest.

Uit een studie van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) blijkt dat er een aanzienlijke daling is in het aantal Brusselse eenpersoonsgezinnen. De belangrijkste verklaring voor deze afname ligt bij de hoge vastgoed­ en huurprijzen, waardoor jongvolwassenen tussen de 18 en de 34 jaar steeds meer samenwonen. Er is dus geen sprake van een daling in de Brusselse inwoners, maar van een verhoging van de huishoudens in Brussel.

Gerelateerde artikels

In tegenstelling met de toestand in Brussel, stijgt het aantal eenpersoonsgezinnen in de rest van het land dan weer. In Brussel wonen er 3,14 mensen per gezin, in Vlaanderen 2,33 en in Wallonië 2,29. Toch bestaat meer dan de helft van de Brusselse gezinnen uit alleenstaanden, wat een typisch stedelijk fenomeen is.

Verjonging van onze hoofdstad

Wat verder blijkt uit de studie van het BISA, is dat Brussel een verjonging kent. Er wonen aanzienlijk minder 65­plussers in onze hoofdstad vergeleken met de rest van het land. In het Vlaams en Waals gewest neemt de vergrijzing dan weer toe. En dat komt duidelijk terug in de cijfers, vermits deze bevolkingsgroep voor het grootste deel uit alleenstaanden bestaat.